Computer Addiction Thesis Paper

Computer Addiction Thesis Paper-79
Virtual space interactions growing up with the internet and intense bombardment of information, has constructed a new kind of society-media relationship.The computer games industry has improved during this period and has transformed to industry which is almost indispensable especially for young people's everyday practices in the world.

Tags: The Mla Handbook For Writers Of Research PapersLap Thesis PublishingWhy Am I Here In School EssayFilm Studies CourseworkRates Of Reaction Between Sodium Thiosulphate And Hydrochloric Acid CourseworkBelonging Essay Peter Skrzynecki 10 Mary StreetCreative Writing Critique2nd Grade Homework Sheets

The symptoms of addiction are often misleading and unclear; this is very much the case of computer addiction.

moreÖz Geride kalan birkaç on yıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler, kitle iletişim araçlarının yapısı ve işleyişinde önemli değişiklikler meydana getirmiştir.

İnternetle artan sanal uzam etkileşimleri ve yoğun enformasyon bombardımanı, yeni tür toplum-medya ilişkisi inşa etmiştir.

Çalışmada, Young'ın (1998) bağımlılık ölçeğinin bilgisayar oyunlarına uyarlanmasıyla hazırlanan anket, amaçlı örneklem yoluyla seçilen 435 öğrenciye uygulanmış, her 5 öğrenciden 1'inin oyun bağımlılığı tehdidi altında bulunduğu belirlenmiştir.

Bununla birlikte erkek öğrencilerin bağımlılık düzeyinin kızlardan daha yüksek olduğu, anne eğitim düzeyi ve aile gelir seviyesi arttıkça bağımlılık düzeyinin arttığı tespit edilmiştir.

SHOW COMMENTS

Comments Computer Addiction Thesis Paper

The Latest from mm40.ru ©